Ανοιχτός αυτοσχεδιασμός σε μουσική και χορό

Τετάρτη 20/7
Εξωτερικός Χώρος
Ώρα: 21:30