Ανοιχτός αυτοσχεδιασμός σε μουσική και χορό

Τετάρτη 13/7
Κέντρο Χορού Ακροποδητί
Ώρα: 21:30