ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
Όψεις και μύθοι του ανθρώπινου σώματος: στοχασμοί γύρω από τις πολιτισμικές επενδύσεις του σώματος.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/7 – ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ – ΩΡΑ: 13:00

Στόχος αυτού του κύκλου συζητήσεων είναι να διερευνήσει μια σειρά από γνωστικές περιοχές που αφορούν τη σχέση του ανθρώπινου σώματος και των πολιτισμικών του επενδύσεων. Μέσα από την οργάνωση των εννοιολογικών και ιστορικών μας παραδειγμάτων σε τέσσερεις ομάδες υλικού θα επιχειρήσουμε μια σύντομη και συνοπτική παρουσίαση της τρέχουσας και όχι μόνο βιβλιογραφίας, με σκοπό να αντλήσουμε εκείνα τα αναλυτικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να επερωτήσουμε κάποιες από τις «αλήθειες» γύρω από το σώμα - το σώμα μας.

Αναφέροντας ενδεικτικά κάποιους από τους συνήθεις, σύγχρονους τεχνοκρατικούς μύθους γύρω από το ανθρώπινο σώμα σημειώνουμε: την προβολή ως αδιάψευστων των εγγενών γνωρισμάτων του σώματος και την ανάδειξη της Φύσης σε καθοριστικό ρυθμιστικό παράγοντα της κοινωνικής πραγματικότητας. Το μύθο της επιστημονικής προόδου και της επιστήμη ως δύναμης που ανακαλύπτει και χαρτογραφεί τα μυστικά του σώματος, την ουτοπία της οριστικής απαλλαγής από την ασθένεια και το σωματικό πόνο, το ετεροκανονικό σεξουαλικό υποκειμένου ως νατουραλιστική αφήγηση της οργάνωσης της ερωτικής επιθυμίας.

Από τη μεριά μας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια, και εντός οργανωμένων σχέσεων εξουσίας, επιδιώκουμε να αφουγκραστούμε όχι μόνον τι επίδραση έχουν τα εν λόγω πλέγματα εξουσιών στην παραγωγή των σωμάτων και του σωματικού βίου (τόσο του ατόμου όσο και του πληθυσμού), αλλά και κατά πόσο η έννοια της σωματικής φύσης και ουσίας, ως πολιτισμικό και ιστορικό προϊόν, μπορεί να ανατραπεί με όρους πολιτικούς.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αποπειραθούμε να αποσαφηνίσουμε έννοιες όπως: η σωματική επιτελεστικότητα, η διάκριση μεταξύ σώματος και σωματοποίησης, η έννοια του κανονιστικού σωματικού προτύπου, της σωματοποιημένης παρέκκλισης, οι έννοιες της πειθαρχίας της βιοπολιτικής, της ιατρικοποίησης του σώματος, της εξουσίας-γνώσης και της εμπορευματοποίησης της υγείας για να αναφέρουμε κάποιες μόνο από αυτές.

Διατρέχοντας τα παραπάνω, επιζητούμε να εμπλακούμε σε ένα δημιουργικό και ζωντανό διάλογο με ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη του χορού. Μια τέχνη που χειρίζεται, μορφοποιεί και αναπλάθει ως υλικό της το ίδιο το σώμα, μαζί με τις επενδύσεις και τις νόρμες του, αλλά, και που επεξεργάζεται την «έξοδο» από τον σκληρό επικαθορισμό τους.

Ο Παύλος Τριανταφύλλου είναι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε. και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών και της τεχνολογίας, της κοινωνικής ιστορίας των ιατρικών πρακτικών, της κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας της υγείας.

Ο Γιώργος Ματτές είναι απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται της θεματικής των Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας (STS). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά του αφορά την υβριδική σχέση μεταξύ σώματος/τεχνολογίας και την αλληλοδιαπλοκή τους με την κοινωνία, την πολιτική και την ιδεολογία υπό το πρίσμα των καθημερινών μικρών και μεγάλων ανταγωνισμών στη μητρόπολη της Αθήνας. Εσχάτως, το ενδιαφέρον του στράφηκε προς την τέχνη του χορού και την επιτέλεση των σωματικών κατηγοριών, ιντριγκάροντας τις κλασικές παραδοχές περί "φυσικού" σώματος και "αυτοφυούς" καλλιτέχνη.

Ελευθερη είσοδος